Log in

Cookies must be enabled in your browserHelp with Cookies must be enabled in your browser
Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Žáci se přihlašují pomocí vlastních přihlašovacích údajů zvolených při registraci. Učitelé používají přihlašovací jména ve tvaru jmeno.prijmeni, stejně jako ve školní síti.

Registrace jsou globálně vypnuty, pro nové žáky jsou zpřístupněny na požádání během výuky Informatiky.