Úvod, základní pojmy, hardware a software

Základní funkce textového editoru, druhy písma, formátování textu, tvorba dokumentů

Zásady správné prezentace, seznámení s programem, používání programu